Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı sosyete süresince değeri olan , yetenek, iktisat ve öteki davranış biçimlerini geliştirdiği vetirelerin tümüdür.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara bakılırsa insanoğluın davranışlarında belli gelişmeler esenlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim bilimi; ferdin davranışlarındaki yaşantısı kanalıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değkârme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabil eğitimin bir çok tanımı dokumalabilmektedir. Fakat, hasetmüzde çoğunlukla tercih edilen tanım:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı kanalıyla ve kasıtlı olarak matlup yönde( eğitimin ammaçlarına munis ) değkârme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis bakılırsa;

· Eğitim bilimi bir vetiretir.

· Eğitim bilimi sürecinde, ferdin davranışlarının matlup yönde değkârtirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değkârme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde ferdin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç kök öğesi vardır.

1. Ammaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim bilimi ammaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı yekpare kültürler yürekin tıpkısıdır. Ammaçların içeriği ve öğrenme yürekin kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre bakılırsa değkârebilir, lakin sürecin doğkakımı değkârmez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün boyunca birkötü filozof ve pedagog, eğitimin ne evetğuna üstüne farklı farklı tanımlamalarda bulunmuşdolaşma. Hasetmüzde ise eğitimin kabul edilen ölçünlü tanımı şudur: Eğitim bilimi, ferdin davranışlarında kendi yaşantıları kanalıyla kasıtlı olarak istendik davranış değkârikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın süresince eğitime üstüne bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları kanalıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değkârikliği” ve “süreç” kabil kelimeler eğitimin asıl taşlarıdır.

Eğitim bilimi, insanoğlu yürekin hayat boyu devam eden bir vetiretir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise ferdin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere munis olabileceği kabil istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin kârletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği kabil gelişigüzel de olabilir. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal yetişek, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal yetişek denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek ekol, dershane, yetişek merkezleri kabil mekânlarda verilen yetişek formal; ferdin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan yetişek ise informal eğitidir. Doğrusu yetişek sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine bakılırsa sınıflandırıldığında formal ve informal yetişek sarhoş olmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal yetişek okullarda ya da kurumlarda belli bir düşünce ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu yetişek tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende yetişek süreci yönetimsel bir ekip ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal yetişek ise kendiliğinden gelişen hesapsız ve programsız yapılan eğitimdir ki birey bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir model olarak ele aldatmaındığında ise yetişek sisteminin üç kök ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, vetireler ve çıktılardır. Hazine; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, yapı, donanım, maliyet, personel kabil fiziksel unsurlardır. Müddetç; ekol süresince meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde mütehassıslık, yeterlilik, izin, test akıbetları kabil matlup davranış değkâriklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir